PLAST2OIL ApS

Verdensmål 14

Bevar og brug havenes ressourcer til en bæredygtig udvikling

Vi skal spille en aktiv rolle i arbejdet med at rense floder og oceaner. Ved at samarbejde med organisationer, der er aktivt involveret i oprydnings- og restaureringsprocessen, vil vores reaktorer og tekniske knowhow bidrage til at bevare og gendanne floder og oceaner rundt om i verden.

14.1 Forebygge og reducere

Senest i 2025 skal man forhindre og reducere havforurening af alle slags, navnlig fra landbaserede aktiviteter, herunder affald i havene og forurening med næringsstoffer.

14.2 Administrer og beskyt

Senest i 2020 skal man bæredygtigt styre og beskytte marine og kyst-økosystemer for at undgå betydelige negative påvirkninger, herunder ved at styrke deres modstandsdygtighed.

Vores bidrag

Affaldsreduktion til søs

Vi skal deltage i reduktionen af plastforurening i verdenshavene ved at tilbyde vores containerløsning til maritime operationer, hvor reaktoranlæggene straks kan bortskaffe plastaffald om bord på skibene.

Forebyggelse

Ved at indsætte vores anlæg som en del af verdens oprydning af floder hjælper vi til med at reducere mængden af plastaffald, der flyder fra floderne og ud i verdenshavene.

Minimeret sejllads

Ved at bortskaffe hav-plasten direkte ombord på skibene kan vi reducere sejlads mellem plastik-øerne og havne, hvor man ellers afleverer plasten til deponi. Dette giver reduktion i skibenes brændstofforbrug.

Direkte forbrug

Den olie, vores anlæg producerer, kan bruges direkte ombord på skibet til f.eks. hjælpemotorer. Hvis anlæggene er placeret ved bredden af en flod, kan olien bruges til f.eks. produktion af el eller som brændstof til lokale lastbiler.