PLAST2OIL ApS

Verdensmål 12

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsmønstre

Med vores små og fleksible reaktorer kan vi placere dem direkte der hvor affaldsplasten er og derved reducere transporten af plast.

Vores olie er en kemisk ekstrakt fra plastaffald, og den erstatter en større mængde råolie.

12.4 Styring

Senest i 2020 skal man opnå en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og alt affald gennem hele deres livscyklus.

12.5 Reduktion

Senest i 2030 skal man reducere affaldsproduktionen væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genanvendelse og genbrug

12.6 Praksis

Man skal tilskynde virksomheder til at anvende bæredygtig praksis og til at integrere bæredygtighedsinfor-mation i deres rapporteringscyklus.

Vores bidrag

En vigtig del af genanvendelsen

Vores anlæg er en integreret del af den samlede affaldslivscyklus. Vi kan bidrage til genanvendelse af landbaseret plast, men også havplastik, som i dag overdrages til deponering.

Genbrug til søs

Vores anlæg kan reducere sejladsen mellem plastikøer og havne ved at bortskaffe plasten direkte til søs. Derudover kan vores olie bruges direkte ombord på skibet. Dette reducerer behovet for råolie.

Nye kemikalier

Vores olie kan raffineres til nye kemikalier og ny plast i tæt samarbejde med vores partnere. Dette bidrager til genbrug.

Sporbarhed

Den måde, vi betjener vores anlæg på, gør at vi skabe sporbarhed down-stream. Dette muliggør miljørapportering og ansvarlighed.