PLAST2OIL ApS

Affaldsplastik

Plast er mange ting

Når man taler om affaldsplastik, så er det vigtigt at huske, at der findes mange niveauer af affaldsplastik. Når vi har tømt flasken med en cola, så er flasken i princippet affaldsplastik. Heldigvis indgår den i et sundt genbrugssystem, så den anvendes igen og igen. Vi er ikke interesseret i den slags plastik.

Hvis plast er af så god kvalitet, at det kan genanvendes, så skal det naturligvis genanvendes og ikke omdannes til olie af vores anlæg.

Vores anlæg kan arbejde med affaldsplastik, som er forurenet med f.eks. organiske materialer. Det gør derfor vores anlæg meget velegnet til at bortskaffe forurenet plastik fra husstande. Det er den plastik, som i dag bliver brændt af i kraftvarmeværker eller sendt til deponi i bland andet Tyskland.

Så i stedet for at gå op i røg, så kan vi omdanne plastikken til olie, som via vores partnere igen bliver omdannet til nye kemikalier. Det, synes vi, er et bedre og mere miljørigtigt alternativ.

Forøvrigt så kan vores overskudsvarme også indgå i produktionen af fjernvarme. Det er vi meget interesseret i.

Omkring Plast2oil ApS

Vi er en virksomhed der projekterer, bygger og driver anlægm som omdanner ikke-genbrugeligt affaldsplastik til carbon fuel og efterfølgende til nye kemikalier og ny plastik.