Om os

OM OS

Ledelsen i Plast2oil ApS

Niels har erfaring på eksekutivt niveau med opbygning af kraftvarmeværker samt med udvikling og etablering af vindprojekter.
Niels Immerkjær
Partner
Jan har international ledelseserfaring indenfor produktion, logistik og informationsteknologi.
Jan Mathorne
Partner

Plast2oil er en innovativ virksomhed, der udvikler bygger og driver anlæg som kan omdanne ikke-genbrugeligt affaldsplastik til carbon fuel som via vores partnere raffineres til nye kemikalier. Vi forsøger løbende at tilpasse vores anlæg til de miljømæssige behov. Det gælder både de produkter, som vi kan omdanner, men også af størrelsen af anlæg som spænder fra en containerløsning til de store stationære industrianlæg.

Jan Mathorne

Partner, plast2oil aps

Vi er en virksomhed med fokus på bæredygtig affaldshåndtering

Sortering og Forbehandling

Vi får typisk plastikken leveret fra virksomheder, der indsamler affald fra husstande. Vi sorterer plastikken, den bliver findelt og til sidst tørret inden den bliver fyldt i siloer.

Omdannelse

Det der sker i vores anlæg er en kemisk proces, hvor plastikken under høje temperaturer bliver nedbrudt kemisk. Det der kommer ud af anlægget er carbon fuel, gas og slagger.

Kemisk Recycling

Den carbon fuel som vores anlæg producerer, bliver hos vores strategiske partnere raffineret til nye kemikalier, ny plastik og diesel olie.

DE første trin i vores proces

Forbehandling af plasten

Nedbrydning

Vi modtager plastikken usorteret, og derfor bliver sten, metal og andre emner sorteret fra, inden at plastikken bliver neddelt i mindre stykker.

Tørring

Vores anlæg kan håndtere en vis mængde forurening, og derfor bliver den ikke vasket. Til gengæld får vi plastikken tørret, så vandindholdet bliver reduceret mest muligt.

Granulat

Den tørrede plastik bliver nu kørt gennem en proces, hvor den bliver sammenpresset til hårdt granulat. Det sikrer en effektiv opfyldning af siloer og af anlægget.

Pyrolyseanlægget

Kemisk opsplitning af affaldsplastik

OUTPUT

Når plastikken bliver kemisk nedbrudt i vores anlæg så dannes der andre produkter. Den største mængde er carbon fuel, men der dannes også gas, slagger og varme.

Under afsnittet for kemisk recycling kan du læse, hvad der sker med den carbon fuel, som der dannes.

GAS

Den gas, som der dannes i anlægget, recirkuleres og driver pyrolyseprocessen. Derved skal der stort set ikke bruges ekstern energiforsyning.

Slagger

De slagger, som der dannes i anlægges, kan bruges på flere forskellige måde. Den kan indgå i asfaltproduktion, og den kan også afbrændes og bruges til opvarmning.

varme

Pyrolyseprocessen afgiver en del varme, som bruges til tørring af plastikken, men der er også mulighed for at bruge den i fjernvarmeforsyningen.

Kemisk Recycling

Vores anlæg producerer carbon fuel af en så god en kvalitet, at den kan direkte i en dieselmotor. Men vi stopper ikke der. Når vi ønsker at vores olie skal omdannes til nye kemikalier, så har det flere årsager:

De vigtigste trin i kemisk genanvendelse

Nedenfor kan du se det vigtigste trin, der indgår i kemisk recycling.

Opsamling

Vores underleverandører indsamler og afleverer affaldsplastik til vore anlæg

Sortering

Plastikken bliver sorteret for andre produkter som sten og metal.

Omformer

Vores reaktor omdanner plastikken i en kemisk proces til Carbon Fuel.

Raffinering

Vores olie erstatter traditionel råolie som pumpes op af undergrunden.

Opgradering

Olien opgraderes til ny plast; kemikalier og brændstoffer.

Slutprodukter

Plast baseret på kemisk genanvendelse kan bruges uden begrænsninger

Vores fokus med kemisk recycling

Cirkulær Økonomi

Det fremskynder cirkulær økonomi og øger genvindingsgraden ved at anvende en bredere vifte af affaldsplast end traditionel, mekanisk genanvendelse

Slutprodukter i høj kvalitet

Det producerer slutprodukter af høj kvalitet - ny plast, kemikalier og brændstof - der kan bruges som drop-in løsninger i alle aktuelle applikationer.

Uafhængighed

Det mindsker afhængigheden af import af råolie og sænker produktets kulstofaftryk.

Reduktion af affaldsplastik

Det understøtter global reduktion af plastaffald, hjælper med at udfase deponering, og det kan skabe nye arbejdspladser