PLAST2OIL ApS

Carbon Fuel

Olie har vi nok af

Den kommentar kommer ofte, når folk hører, at vores anlæg omdanner plast til olie. Der er en række forhold, man skal huske på i den forbindelse.

Plastik er produceret af en stor mængde olie. Vores anlæg omdanner kemisk via pyrolyseteknikken plastikken til olie igen. Giver det mening? Ja rigtig meget, fordi:

For hver liter olie som vi udvinder af affaldsplastik, erstatter vi en liter olie, som kommer fra Rusland, Mellemøsten eller måske fra den meget forurenende skiffer-olie fra USA. Råolie skal først pumpes op fra undergrunden. Den skal lagres og transporteres flere gange, før det når frem til forbrugerne. Hele denne transport har store omkostninger klimamæssigt og økonomisk.

Der er desuden et svind af olie undervejs i processen fra råolie til færdig produceret dieselolie. Derfor skal der udvindes mere end 1 liter råolie til at erstatte 1 liter af vores olie.

Omkring Plast2oil ApS

Vi er en virksomhed der projekterer, bygger og driver anlægm som omdanner ikke-genbrugeligt affaldsplastik til carbon fuel og efterfølgende til nye kemikalier og ny plastik.