PLAST2OIL ApS

Verdensmål 6

Vi arbejder for rent vand

Vores patenterede teknologi er en vigtig komponent i processen med at rense floder, søer og oceaner. Organisationer, der gør det meget vigtige arbejde for at fjerne affald fra floder og oceaner, har et behov for at behandle det affald, de fanger. At deponere det på lossepladser er ikke en løsning, men i dag er det desværre der, hvor affaldsplast typisk ender. Med vores teknologi kan vi behandle plastaffaldet og det output, som kommer fra vores anlæg, kan levere arbejde, energi og penge til den lokale befolkning.

6.3 Vandkvalitet

Senest 2030 forbedres vandkvaliteten ved at reducere forurening, fjerne dumping og minimere frigivelse af farlige kemikalier og materialer.

6.6 Ecosystemer

Senest i 2020 skal man beskytte og gendanne vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, akvifere og søer.

6b Lokalsamfund

Støtte og styrke lokalsamfundets deltagelse i forbedring af vand- og sanitetsforvaltningen.

Vores bidrag

Mobilt og fleksibelt

Vores mindste reaktorer kan monteres i standardcontainere og derved gøres mobile. En 20-fods container kan indeholde en 250 kg reaktor. Derved gøres det let at transportere og placere reaktoren tæt ved den forurenede flod eller ombord på skibet, der håndterer havplast.

Oprydning der hvor behovet er

Vi mener, at plastaffald skal bortskaffes så tæt på kilden som muligt. Transport af plast over længere afstande er spild af ressourcer. Af denne grund bruger vi mindre reaktorer, der kan transporteres og placeres lige præcis der, hvor plastaffaldet befinder sig.

Rent vand og sanitet

Vores arbejde med oprydning af floder og vandløb hjælper den lokale befolkning med at få adgang til rent vand og sanitet.

Forebygger Ocean Plastic

Størstedelen af plasten man finder i verdenshavene kommer fra en flod et eller andet sted i verdenen. Oprensning af floder og vandløb hjælper med at forhindre, at plasten flyder ud og forurener verdenshavene.

Indtægter til lokalbefolkningen

Den lokale befolkning kan tjene penge ved at sælge olien, eller de kan spare penge ved at bruge olien til dieselmotorer i biler, lastbiler, skibe eller landanlæg til f.eks. elproduktion.

Jobskabelse

Vi støtter lokalbefolkningen ved at uddanne dem til at betjene og vedligeholde reaktorerne. Yderligere vil de være en del af sorteringsarbejdet af den opsamlede affaldsplast, forbehandling af plasten og håndtering af den olie, der udvindes fra anlægget.