Cases

CASES

Vi har to typer af anlæg, som indgår i vores projekter. Den ene typer er stationære landanlæg, og den anden type er små mobile anlæg, der kan opsættes efter behov.

Olie

Vi sælger vores olie til virksomheder der kan forarbejde dem til miljøvenlige produkter.

Plast

Mod betaling modtager vi gerne jeres ikke-genbrugelige affaldsplastik til vores proces.

CO2 kvoter

Har du interesse i at købe vores CO2 kvoter, så hører vi meget gerne fra dig.

Stationære Anlæg

Vi har flere størrelser af anlæg, men principperne i dem er de samme. Der er tale om flere pyrolyse-omformere som arbejder i parallel. Derved kan en enkelt linje tages ud til vedligehold, uden at det påvirker driften af de andre produktionslinjer.

9.000 TONS/ÅR ANLÆG

Dette 4 reaktors anlæg med en dagskapacitet på ca. 28 tons passer i størrelsen til at kunne aftage plast fra de fleste større danske byer.

18.000 TONS/ÅR ANLÆG

Dette anlæg på 8 reaktorer med en samlet dagskapacitet på 56 tons er målrettet til områder med stor koncentration af plast.

20.000 TONS/ÅR ANLÆG

Det anlæg består af 10 reaktorer med den samlet kapacitet 70 tons plast i døgnet. Et sådan anlæg er til store mængder af affaldsplastik som i f.eks. København

Mobile Anlæg

1 kg
Plast i døgnet

Anbragt i en kontinuerlig fødet reaktor, der er placeret i en standard 20ft. container, der nemt kan flyttes rundt og placeres efter behov. 

1 kg
Plast i døgnet

Dette er en større kontinuerlig fødet reaktor, som er placeret i en 40ft. container, der nemt kan transporteres på lastbil eller skib alt efter behov.

investering i et anlæg?

Øvrige Teknologier

Vi arbejder løbende med at identificere og udvikle teknologier, som kan løse miljømæssige udfordringer.

under udvikling

Glasfiber

Vi arbejder med at finde egnede metoder til at bortskaffe vinger fra vindmøller. Udfordringen er at nedbryde glasfiberen i vingen til genbrugelige bestanddele. Vi har gennemført succesfulde test, og vi arbejder nu målrettet på at finde lave en kommerciel løsning.

Denne løsning vil også kunne bruges til andre produkter, hvori det indgår glasfiber. Det kan f.eks. være både lavet af glasfiber.

Under udvikling

Isolering

Der findes en lang række produkter, som man i dag ikke kan bortskaffe. I stedet deponeres produktet, indtil der er en brugbar metode til bortskaffelse.

Et af disse produkter er den isoleringsskum, som man finder brugt til at isolere rør, hulrum, kølebokse m.m. Vi er ved at udvikle metoder, der kan bortskaffe dette produkt uden miljømæssige konsekvenser.

under udvikling

Behandling af plast

Den plast, som vi modtager, er typisk i meget varierende størrelser. Den er våd og forurenet med forskellige materialer. Det har vist sig, at forbehandling af plasten har stor betydning for vores proces.

I vores undersøgelse kigger vi på, hvad de forskellige stadier af forbehandling betyder for pyrolyseprocessen og anlæggets løbende vedligehold. Vi kigger også på, hvad det betyder for reduktion i transport og lagring af plastikken. Den samlede miljøbelastning er altid en del af vores undersøgelser.

Har vores produkter, processer eller vores udviklingsprojekter din interesse, så hører vi rigtig gerne fra dig.

Send os mail og lad os få en snak.