Home

For en ren fremtid

Plastik er en nødvendig i vores hverdag. Plastik indgår i næsten alt, hvad vi omgiver os med. Plastik er desværre også blevet en meget stor miljømæssig udfordring, da kun en lille del af plastikaffaldet kan genbruges.

Det kan vi gøre noget ved. Vores teknologi, som er kemisk genanvendelse, kan omdanne forurenet affaldsplastik til olie, som igen omdannes til nye kemikalier.

Sammen med mekanisk genanvendelse kan vi effektivt gøre noget ved plastaffald.

Hvem er vi?

Plast2oil ApS er en virksomhed, der udvikler, bygger og driver anlæg, som kan omdanne ikke-genbrugelig affaldsplastik til Carbon Fuel. De anlæg, vi arbejder med, spænder fra det lille mobile anlæg, som kan flyttes rundt i landet, og til helt store stationære anlæg, hvor det største kan omdanne ca. 20.000 tons affaldsplastik om året.

OCean plastik

Verdens oceaner er desværre blevet fyldt med plastik. Vores anlæg er i stand til at bortskaffe denne plastik effektivt.

Bilskrot

Biler er fyldt med plastik. Det gælder lige fra interiør og til kablerne i bilen. Vores anlæg er i stand til at bortskaffe denne plastik.

Husholdningsaffald

Der er rigtig meget forurenet plastik i det affald som smides ud fra husstandene. Vores anlæg kan uden problemer bortskaffe det.

vores bidrag
MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Se hvordan vi bidrager til Mål 6
vores bidrag
MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Læs mere om vores bidrag til Mål 12
vores bidrag
MÅL 14: LIVET I HAVET
Se hvordan vi bidrager til Mål 14
previous arrow
next arrow
Slider

VORES PROCES

Vi modtager den forurenede plastik fra husholdninger eller industrier. Vi knuser og nedbryder plastikken til små stykker. Den bliver tørret og eventuelt metal bliver sorteret fra. Plastikken bliver transporteret ind i vores anlæg, hvor den kemisk bliver nedbrudt til blandt andet olie og gas. Gassen bliver genanvendt til at drive anlægget. Olien bliver eksporteret til vores partnere, som omdanner den til nye kemikalier. Kemikalierne kan blandt bruges til produktion af ny plastik.

Forbehandling

Den forurenede plastik bliver nedbrudt til små stykker, den bliver tørret og metal bliver fjernet.

Omdannelse

I vores anlæg gennemgår plastikken en kemisk proces, hvori den bliver omdannet til olie og gas.

Forædling

Olien bliver hos vores partnere omdannet til nye kemikalier som indgår i ny plastik.

PYROLYSETEKNOLOGIEN

Kernen i vores anlæg er pyrolyseteknologien

De fleste, der har en ovn i deres hjem, ved at ovnen har en pyrolysefunktion til rengøring af ovnen. Teknologien er således ikke ny, men det er først i de sidste par år, at man har fundet ud af at bruge teknologien til at nedbryde plastik.

Direkte fra dit hjem

Den plastik vi modtager kommer i stor udstrækning fra de danske hjem. Men før vi kan bruge den, skal den behandles, og materialer, som ikke er plastik, bliver sorteret fra.

klar til brug

Plastik fylder meget, men vejer ingenting. Når vi er færdig med at forbehandle plastikken, så har vi små brændselspiller, som intet fylder og som giver en optimeret forbrænding.

500.000 tons

Årlig virgin plastik produceret i Danmark

350.000 tons

Plastik som årligt ender som affald

64.000 tons

Plastik som årligt bliver genanvendt

200.000 tons

Plastik som bliver brændt af i fjernvarmeværker

Partnere

Organisationer som vi samarbejder med.
Plast Center Danmark
Energy Innovation Cluster
Ocean Plastic Forum
Plastfree Ocean

NYHEDER

Clendev tilbyder cirkulær løsning for affaldsplastik.

Erhverv+

Cirkulær løsning for affaldsplastik. I dag bragte Erhverv+ en artikel om Clendev ApS og vores arbejde med af bortskaffe affaldsplastik ved hjælp af pyrolyseteknologien. Da den carbon fuel, som vores anlæg vil producere, vil blive omdannet til kemikalier af udenlandske… Continue Reading…

Ingen kommentarer
Nyt konto

Nyt kontor

I september 2020 flyttede vi ind i vores nye kontor på Lindø Port of Odense. Lindø var tidligere det største danske skibsværft. I årevis bygger man nogle af de mest avancerede skibe her, uanset om der er tale om containerskibe… Continue Reading…

Ingen kommentarer

INNO8

I dag have vi fornøjelsen af, at kunne præsentere vores virksomhed og vores produkter for HHX Svendborg. Det skete som en del af den Internationale Iværksætteruge. Nu skal de studerende så arbejde med input og løsninger til os, som vil… Continue Reading…

Ingen kommentarer