Home

For en ren fremtid

Plastik er blevet en nødvendig af vores hverdag. Plastik indgår i næsten alt, hvad vi omgiver os med. Plastik er desværre også blevet en meget stor miljømæssig udfordring. En lille del af plastikaffaldet kan genbruges. Vi kender det alle fra returflaske-systemet, men noget kan også genbruges til nye produkter af plastik. Desværre kan den største del af vores affaldsplastik ikke genbruges med de traditionelle metoder og ender med at blive brændt af eller deponeret. Det er her vi kan gør en forskel!

Hvem er vi?

Plast2oil ApS er en virksomhed, der udvikler, bygger og driver anlæg, som kan omdanne ikke-genbrugelig affaldsplastik til Carbon Fuel. De anlæg, vi arbejder med, spænder fra det lille mobile anlæg, som kan flyttes rundt i landet, og til helt store stationære anlæg, hvor det største kan omdanne 20.000 tons affaldsplastik om året.

OCean plastik

Verdens oceaner er desværre blevet fyldt med plastik. Vores anlæg er i stand til at bortskaffe denne plastik effektivt.

Bilskrot

Biler er fyldt med plastik. Det gælder lige fra interiør og til kablerne i bilen. Vores anlæg er i stand til at bortskaffe denne plastik.

Husholdningsaffald

Der er rigtig meget forurenet plastik i det affald som smides ud fra husstandene. Vores anlæg kan uden problemer bortskaffe det.

vores bidrag
MÅL 6: RENT VAND OG SANITET
Se hvordan vi bidrager til Mål 6
vores bidrag
MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION
Læs mere om vores bidrag til Mål 12
vores bidrag
MÅL 14: LIVET I HAVET
Se hvordan vi bidrager til Mål 14
previous arrow
next arrow
Slider

VORES PROCES

Vi modtager den forurenede plastik fra husholdninger eller industrier. Vi knuser og nedbryder plastikken til små stykker. Den bliver tørret og eventuelt metal bliver sorteret fra. Plastikken bliver transporteret ind i vores anlæg, hvor den kemisk bliver nedbrudt til blandt andet olie og gas. Gassen bliver genanvendt til at drive anlægget. Olien bliver eksporteret til vores partnere, som omdanner den til nye kemikalier. Kemikalierne kan blandt bruges til produktion af ny plastik.

Forbehandling

Den forurenede plastik bliver nedbrudt til små stykker, den bliver tørret og metal bliver fjernet.

Omdannelse

I vores anlæg gennemgår plastikken en kemisk proces, hvori den bliver omdannet til olie og gas.

Forædling

Olien bliver hos vores partnere omdannet til nye kemikalier som indgår i ny plastik.

PYROLYSETEKNOLOGIEN

Kernen i vores anlæg er pyrolyseteknologien

De fleste, der har en ovn i deres hjem, ved at ovnen har en pyrolysefunktion til rengøring af ovnen. Teknologien er således ikke ny, men det er først i de sidste par år, at man har fundet ud af at bruge teknologien til at nedbryde plastik.

Direkte fra dit hjem

Den plastik vi modtager kommer i stor udstrækning fra de danske hjem. Men før vi kan bruge den, skal den behandles, og materialer, som ikke er plastik, bliver sorteret fra.

klar til brug

Plastik fylder meget, men vejer ingenting. Når vi er færdig med at forbehandle plastikken, så har vi små brændselspiller, som intet fylder og som giver en optimeret forbrænding.

500.000 tons

Årlig virgin plastik produceret i Danmark

350.000 tons

Plastik som årligt ender som affald

64.000 tons

Plastik som årligt bliver genanvendt

200.000 tons

Plastik som bliver brændt af i fjernvarmeværker

Partnere

Organisationer som vi samarbejder med.
Plast Center Danmark
Energy Innovation Cluster
Ocean Plastic Forum
Plastfree Ocean

NYHEDER

Plastfree Ocean

Vi hos Plast2oil er rigtig glade for at kunne fortælle, at vi i dag har skrevet en hensigtserklæring med Plastfree Ocean omkring et tæt samarbejde, der skal minimere plastforureningen i Middelhavet. Middelhavet er faktisk et af de mest forurenede farvande,… Continue Reading…

Ingen kommentarer

Plast er mange ting

Når man taler om affaldsplastik, så er det vigtigt at huske, at der findes mange niveauer af affaldsplastik. Når vi har tømt flasken med en cola, så er flasken i princippet affaldsplastik. Heldigvis indgår den i et sundt genbrugssystem, så… Continue Reading…

Ingen kommentarer

Olie har vi nok af

Den kommentar kommer ofte, når folk hører, at vores anlæg omdanner plast til olie. Der er en række forhold, man skal huske på i den forbindelse. Plastik er produceret af en stor mængde olie. Vores anlæg omdanner kemisk via pyrolyseteknikken… Continue Reading…

Ingen kommentarer